Matematyka klasa 6

22.06.2020r.

Temat: Rozwiązywanie równań.

Proszę zrobić w ramach lekcji quiz Rozwiązywanie równań na platformie EDUELO 

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-vi/matematyka/wyrazenia-algebraiczne-i-rownania/

 

19.06.2020r.

Temat: Procenty  w zadaniach.

W ramach lekcji proszę zrobić zadania 7-17  z karty pracy 06-15-2020-procenty klasa 6

15.06.2020r.

Temat: Procenty  w zadaniach.

W ramach lekcji proszę zrobić zadania 1-6 z karty pracy 06-15-2020-procenty

 

10.06.2020r.

Temat:Odżywianie.

W ramach lekcji proszę zrobić zadania z ćwiczeń str 159-160.

08.06.2020r.

Temat: Odżywianie- zadania w kontekście praktycznym.

Proszę w ramach lekcji zrobić zadania z podręcznika: str 210 zad. 1-6 oraz str 212 czy już umiem? dodatkowo zad 7-10 str 211.

05.06.2020r.

Temat:Podróż-zadania.

W ramach lekcji proszę zrobić zadania z ćwiczeń str. 156-158.

03.06.2020r.

Temat: Podróż.

W ramach lekcji zrób zadania z podręcznika str 206 zad 10-16

Zad dom Str 207 Czy już umiem?

01.06.2020r.

poprawa sprawdzianu dział VII 6-1CZERWIEC

01.06.2020r.

Temat.Poprawa sprawdzianu- dział VII.

Proszę zrobić w ramach lekcji quiz Skala Czytanie map i planów na platformie EDUELO 

zakładka Matemtyka/Matemtyka wokół nas/ Skala Czytanie map i planów.

29.05.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości po klasie 6.

27.05.2020r.

Temat: Rozwiązujemy sprawdzian po klasie 6.

sprawdzian po klasie 6 

26.05.2020r.

sprawdzian pola figur poprawa

25.05.2020r.

Temat: Matematyka wokół nas.

Zaloguj się na platformę>:EDUELO 

i rozwiąż dwa quizy: Procenty oraz Prędkość droga i czas.

Poniżej znajdziecie loginy i hasła dla każdego ucznia:

Eduelo_hasla_dla_klasy_6a 

22.05.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości- dział VII.

Sprawdzian klasa 6 Dział VII Matemtyka i my

20.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Rozwiąż zadania ze zbioru zadań: str 156 zad 3 str 156 zad 5,6,7,10,11 str 170 zad 1,2,5,7

powtórzenie wiadomości – zadania ze zbioru zadań

18.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Rozwiąż zadania z podręcznika str 187-188 zad 1-11

Zad dom ćwiczenia str 149-150

15.05.2020r.

Temat:Skala w zadaniach.

Rozwiąż zadania z karty pracy:skala na mapach i planach

13.05.2020r.

Temat:Plan mapa i skala.

Zrób zadania 1- 6  z karty pracy: skala zadania

Zadanie domowe ćwiczenia str 145-146

11.05.2020r.

Temat: Plan, mapa, skala

Przeanalizuj przykłady z podręcznika str 181-184

Zapisz notatkę do zeszytu lub wydrukuj i wklej:

Skala_na_planach_i_mapach

Obejrzyj film: Skala na planach i mapach.

Zrób zad 1 str 184 oraz poziom Mistrz dodatkowo

Zadanie domowe: Przygotuj dwie różne mapy, z różnymi skalami. Wyznacz po 2 odległości na swoich mapach (łącznie 4 odległości). Zapisz w zeszycie skalę mapy, nazwy miejsc(początek i koniec twojej trasy), odległość między tymi miejscowościami na mapie oraz przelicz jaka będzie ta odległość w rzeczywistości. Zrób tak dla wszystkich czterech tras.

08.05.2020r.

Temat: Działki, domy, mieszkania.

Zrób zadania z podręcznika Str.200 Zad 1-9

Zad dom Czy już umiem str 202.

06.05.2020r.

Temat:Korzystanie ze wzorów.

Zrób zadania z podręcznika str 178 zad. 5,6,7

Wykonaj ćwiczenia z karty pracy:  ćwiczenia przekształcanie wzorów

Zrób zadania z ćwiczeń str  142-143

04.05.2020r.

Temat: Prędkość, droga i czas.-część 2.

Zrób zadania z ćwiczeń: str 140-141

Temat: Korzystanie ze wzorów.

Zrób zadania z podręcznika str 177 zad.1-4

Przeaanalizuj rozwiązane zadania 1-17 ze strony: PRZEKSZTAŁCANIE WZORÓW, wpisz do zeszytu 4 wybrane zadania z rozwiązaniami.

29.04.2020r.

Temat: Prędkość, droga i czas-część 2.

Zrób zadania z podręcznika str 170-173  Zad 1-9

Zad. dom. Czy już umiem str 173

27.04.2020r.

Temat: Prędkość, droga i czas-część 1.

Zrób zadania z podręcznika str 164 Zad 1 ( po trzy przykłady z poziomu) str 165 zad 2-10

Zad.dom ćwiczenia str 137-138

24.04.2020r.

Temat: Procenty- zadania w kontekście praktycznym.

Zrób zadania z podręcznika str.159 zad.6-12

Zad dom. str 135-136

22.04.2020r.

Temat: Co to jest procent?

Otwórz podręcznik na str 156. Przeczytaj lekcję i przeanalizuj 5 znajdujących się tam przykładów.

Zrób notatkę do zeszytu: co to jest procent? ile to 100%, 50%, 25%, 75% 10% Zrób rysunek kwadratu i zaznacz na nim różnymi kolorami części: 25%, 15%, 40%, 1%

Obejrzyj film: Co to jest procent?

Zrób zadania z podręcznika str 158 zad 1-5

Wykonaj zadania z karty pracy: Karta pracy-procenty

20.04.2020r.

Temat: Zakupy

Przypomnij sobie podstawowe jednostki wagi i sposób ich zamieniania na inne jednostki.

Zrób zadanie 1-5 z podręcznika na str 196 oraz 1-3 z ćwiczeń str 151

dla chętnych Czy już umiem str 197

 

17.04.2020r.

Temat:Diagramy i wykresy. 


Zrób zadania z podręcznika str 151-153 zad 1-10

Zadanie domowe: ćwiczenia 130-133

 

15.04.2020r.

Temat: Tabele- analiza danych.

Zrób zadania z podręcznika str. 145 zad 1-10

Zadanie domowe: ćwiczenia str 127-129

Zadanie dodatkowe: Zrób 5 dowolnych zadań z kart pracy: Temat-Tabele

 

08.04.2020r.

Temat: Zadania utrwalające- bryły.

Zrób zadania z podręcznika str. 135 zad 1-12

w ramach ćwiczeń dodatkowych: Zadanie domowe ćwiczenia str 125-126

zadania trudniejsze dodatkowe: pole powierzchni bryły-zadania

06.04.2020r.

Temat: Pole powierzchni bryły.

Analiza przykładów 1-4 str. 129 podręcznik

Obejrzyj lekcje:

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni graniastosłupa

Ostrosłupy -własności i pole powierzchni

 

Zrób zadania:

Podręcznik str 131 zad 1-7

Zadanie ćwiczenia str 122 zad 1-4

03.04.2020r.

Temat: Siatki brył.

Zadania 1-8 (9-10dodatkowe)

siatki ostrosłupów-zadania

01.04.2020r.

Temat: Siatki brył.

ćwiczenia str 116-120

Zadanie domowe Zrób siatkę prostopadłościanu o wymiarach 15x10x20 i ostrosłupa o podstawie kawdratu o boku 10cm i dowolnej wysokości i sklej obie bryły.

30.03.2020r.

Temat lekcji:Bryły i ich objętość.

Notatka pod tematem lekcji: ostosłupy

Podręcznik  str 110 zad 3,5,6 ćwiczenia str 112 zad 6,7

https://www.youtube.com/watch?v=py2CYcCdEQI

https://www.matzoo.pl/klasa8/objetosc-graniastoslupa_73_531

Temat: Zamiana jednostek.

Notatka: Podręcznik str 115 oraz str. 116 przykład 1

Podręcznik str 117 zad 1,2,3,4,5,6,7

Dodatkowo – zamiana jednostek

ZAD. DOM ĆWICZENIA STR 114-115

27.03.2020r.

Temat lekcji:Bryły-pole powierzchni i objętość.

Notatka z tematu Graniastosłupy z platformy edusacz lub ww.sp6-ns.pl

Przeanalizować zad 1 oraz notatka podręcznik str 107 Zrobić rysunki opisać i napisać wzory.

KLASA_6_GRANIASTOSŁUPY

Zrobić zadania z karty pracy zad1,2,3,4,5b

prostopadlosciany

zad.dom str. 109 zad.1 str 110 zad. 2,4

Wielkość czcionki
Zmień kontrast