Click to listen highlighted text!

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Szkoła Podstawowa nr 6

 • W pomieszczeniach po stajniach dworu, znajdującego się na terenie Zabełcza, zorganizowano I-sze klasy szkoły, którą później przeniesiono do budynku państwa Bieńków.
 • W 1955 r. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w których uczą się dzieci kl. I-VII.
 • Pod koniec lat 50-tych zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły w Zabełczu.
 • 13 października 1961 r. Komitet Budowy Szkoły otrzymuje decyzję o przekazaniu pod budowę nowej szkoły nieruchomości położone w obszarze 1ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • 26 stycznia 1964 r. 152 uczniów kl. I-VII oraz 6 nauczycieli przeprowadza się do nowego budynku szkoły.
 • Pierwszym kierownikiem szkoły jest pan Marian Huczek.
 • W roku szkolnym 1968 /69 r. obowiązki kierownika przejmuje pani Maria Kumor.
 • 1 września 1969 r. funkcje kierownika powierzono panu Franciszkowi Rośkowi, który pełni ją do 30 sierpnia 1988 r.
 • W 1970 r. podjęto kapitalny remont budynku.
 • W latach 1968-88 w czynie społecznym doprowadzono wodę do szkoły, założono centralne ogrzewanie i rozpoczęto budowę nowego skrzydła.
 • Od 1 września 1988 r. do marca 1989 r. szkołą kieruje pani Halina Pamirska.
 • Od marca 1989 r. funkcję Dyrektora Placówki obejmuje pani mgr Liliana Gródek:- W szkole działa Samorząd Uczniowski prowadzony od 1988/89 przez mgr Elżbietę Jurkowlaniec;
  • PCK prowadzi mgr Halina Stanek;
  • LOP prowadzi mgr Alicja Sokulska-Wieloch;
  • Spółdzielnię Uczniowską prowadzi p. Halina Bryniarska;
  • Zespół muzyczny prowadzi p. Franciszek Olszowski;
  • Koło Teatralne w roku 1990/91 prowadzi mgr Robert Sobol;
  • W roku 1991/92 z kołem pracuje mgr Ewa Ślazyk;
 • 24 stycznia 1990 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zmianie imienia szkoły. Dotychczasowym Patronem szkoły był Józef Marceli Zemanek. W wyniku plebiscytu, spośród trzech zgłoszonych kandydatów: ks. J. Popiełuszki, J. Słowackiego i K. Makuszyńskiego – na Patrona szkoły wybrano Księdza Jerzego Popiełuszkę.
 • 24 kwietnia 1993 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole ks. Jerzego Popiełuszki.
 • 1 września 1997 r. w naszej szkole utworzono klasę Ia, do której uczęszczają dzieci autystyczne. Byli to: Bohdan Filas, Joanna Klimek, Maciej Fryc i Przemysław Skrzypiec.
 • 12 grudnia 1998 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Jego fundatorami byli Rodzice, którzy w uznaniu dorobku szkoły i odnoszących sukcesów ustanowili i przekazali społeczności uczniowskiej sztandar – symbol najświętszych wartości narodu polskiego: walki o wolność, godność i dumę narodową.
 • W roku szkolnym 1999 /2000 zostaje wprowadzona reforma oświaty, reorganizacja naszej szkoły na 6-cio klasową szkołę podstawową, zmiana programów i podręczników.
 • W grudniu 2000 r. nauczyciele naszej szkoły podczas „Spotkania przy choince” odbierają z rąk Naczelnika Wydziału Oświaty, pana Waldemara Olszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego „Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego” decydujące o awansie zawodowym.
 • W czerwcu 2000 r. odeszły ze szkoły klasy VIII.
 • 10 maja 2002 r. odbywa się w naszej szkole I Międzyszkolny konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych, którego organizatorem jest mgr Agata Pepera-Mróz.
 • Od 1 września 2003 r. obowiązki dyrektora pełni mgr Halina Stanek.
 • 2003 r. uroczyste otwarcie sali informatycznej z udziałem przedstawicieli Oświaty oraz Rady Miasta.
 • Październik 2004 r. uroczyste otwarcie sali językowej z udziałem przedstawicieli Oświaty oraz Rady Miasta.
 • 24 kwiecień 2008 r. obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu
Skip to content Click to listen highlighted text!