Click to listen highlighted text!

Dyrekcja i nauczyciele

Nasza kadra

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu jest pani mgr Halina Stanek. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek nauczanie zintegrowane. Ukończyła również dwa kierunki studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika oraz Organizacja i zarządzenie placówkami oświatowymi.

Funkcję Dyrektora pełni od 1 września 2003 roku. Dzięki jej staraniom szkoła zyskała dwie pracownie: informatyczną i językową (jedyna taka
pracownia wśród nowosądeckich szkół).

mgr Halina Stanek

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Bębenek

wicedyrektor

mgr Dorota Kośkiewicz

religia, logopedia

mgr Izabela Orczykowska

nauczyciel specjalny

mgr Urszula Antkiewicz

geografia, szachy

mgr Magdalena Brotoj

chemia

mgr Agnieszka Szkarłat

język polski

mgr Jolanta Łabuda

język polski, EDB

mgr Paulina Liszka

historia, WOS

mgr Małgorzata Kmiecik

nauczyciel specjalny

mgr Iwona Prokop

nauczyciel specjalny

mgr Aneta Zarzeka

nauczyciel specjalny

mgr Anna Moszycka

pedagog szkolny

mgr Ewelina Bochenek

biblioteka, nauczanie specjalne

mgr Barbara Strojny- Piechowicz

świetlica

mgr Magdalena Górowska

matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe

mgr Anna Moszycka

muzyka, plastyka

mgr Stanisław Cebula

wychowanie fizyczne

mgr Wiesław Maciuszek

język niemiecki

mgr Angelika Wolak

przyroda, biologia, WDŻ

mgr Agata Pepera- Mróz

język angielski

mgr Ewelina Juryk

matematyka

mgr Dorota Bębenek

język polski

mgr Karolina Stężowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Karasek – Chebda

edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Chowaniec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Zygmunt

wychowanie przedszkolne

ks mgr Eugeniusz Mrożek

religia

Nad dokumentacją szkoły oraz sprawami finansowymi czuwają:

mgr Jerzy Gwiżdż

Główny księgowy

mgr Dorota Wójs

Sekretarz szkoły

Skip to content Click to listen highlighted text!