19 października, w 36 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, chcielibyśmy przypomnieć wciąż aktualne przesłanie naszego Patrona „Zło dobre zwyciężaj”. Niech nasza społeczność szkolna wzoruje się na życiu księdza Jerzego, abyśmy się stawali coraz lepszymi ludźmi.

Krótki życiorys ks. Jerzego Popiełuszki

Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 roku w Okopach, miejscowości na Podlasiu, koło Suchowoli. Pochodził z rodziny chłopskiej. Uczył się w warszawskim Wyższym Seminarium Duchownym. W międzyczasie zapadł na zdrowiu podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. 28 maja 1972 roku został księdzem przyjmując święcenia kapłańskie. Posługę zaczął w parafii w Ząbkach. Później na warszawskim Żoliborzu. Pracował w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, uczestnicząc w formowaniu ochotniczej służby medycznej. Wreszcie w roku 1980 rozpoczął pełnienie posługi w parafii św. Stanisława Kostki. Tam też podejmował duszpasterstwo na rzecz ludzi pracy. Organizował między innymi msze święte poświęcone strajkującym hutnikom – miał wtedy miejsce swoisty przełom, który zaangażował Jerzego Popiełuszkę politycznie. Aktywnie uczestniczył również w dziedzinie dokształcania ludzi pracy w zakresie chociażby prawa, historii, ekonomii czy literatury. Udało mu się do inicjatywy zaprząc uczonych, którzy bywali na spotkaniach z robotnikami – nie brakowało nawet wykładowców uniwersyteckich. Natomiast pomoc charytatywną organizował wraz z nadejściem stanu wojennego, uczestniczył w sądowych procesach robotników oskarżanych o działania nieprawomyślne, godzące w interesy PRL. Wtedy to wygłaszał płomienne patriotyczne kazania. Organizował wyjazdy ludzi pracy do Częstochowy. Jednocześnie służby PRL zacieśniły inwigilacje księdza Popiełuszki – padały też groźby. Doszło do kilkunastu przesłuchań księdza, w międzyczasie miał miejsce zamach na jego życie. Popiełuszko zapadł na zdrowiu. 30 października 1984 roku odnaleziono w Wiśle zwłoki ks. Popiełuszki. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb księdza. Była to zarazem manifestacja ludzi wiary, nie godzących się na praktyki władz PRL. Przyczyną śmierci był udany zamach na jego życie.

Biografia rozszerzona ks. Jerzego Popiełuszki

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku. Miejscem narodzin była wieś Okopy na Podlasiu, koło Suchowoli. Jego rodzice trudnili się rolnictwem. W miejscowej parafii był ministrantem, w szkole uczniem ambitnym. Zamiar podjęcia seminarium duchownego obwieścił na balu maturalnym, i zamiar zrealizował – dostał się do warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Edukacja jednak nie była ciągła, bowiem z dwuletnią przerwą na zasadniczą służbę wojskową. Od tamtego czasu już nie cieszył się zdrowiem, na co wpłynęła służba wojskowa. Przyjął święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku. W ten sposób rozpoczął posługę, mając na szczególnej uwadze pracę z dziećmi i młodzieżą. Niestety problemy ze zdrowiem nie mijały. Zaczynał posługę w parafii Trójcy w Ząbkach oraz w Aninie w parafii Matki Bożej Królowej Polski, by następnie być wikariuszem na Żoliborzu, w parafii Dzieciątka Jezus. Mianowany w 1978 roku duszpasterzem średniego personelu medycznego, w roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, przyczyniając się do formowania ochotniczej służby medycznej. Wreszcie od 20 maja roku 1980 pełnił posługę w parafii św. Stanisława Kostki, gdzie szczególnie zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy, a jako kapelan Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia co tydzień odprawiał mszę świętą. Latem roku 1980 ks. Popiełuszko odpowiedział na prośby zorganizowania mszy dla strajkujących hutników, co jest interpretowane w kategoriach przełomu, po którym ks. Jerzy był już zaangażowany w sprawy strajkujących. Wkrótce zorganizował dla robotników regularne katechezy, na których poruszanych było wiele tematów z różnych dziedzin, łącznie z dziedzinami jak prawo i ekonomia, czy literatura. Uczestniczący robotnicy mogli dzięki temu obcować z wiedzą specjalnych gości, zapraszanych przez księdza jako specjaliści – wykładowcy, co wiązało się nawet z kolokwiami i dyplomami ukończenia kursów. Stan wojenny powoduje, że ks. Popiełuszko organizuje pomoc charytatywną. Wspomaga ludzi na różne sposoby, uczestniczy także w procesach aresztowanych. Na 28 lutego 1982 datuje się pierwsze msze św. za Ojczyznę celebrujące i wygłasza przy tym kazania patriotyczne, dotykające trudnych spraw bieżących. Został jednocześnie pomysłodawcą regularnych wyjazdów do Częstochowy pracowników z całej Polski. Zbiega się to w czasie z reperkusjami władz, których służby od tej pory zacieśniają nad nim swą kuratelę, łącznie z włamaniami i aktami wandalizmu, pomówieniami i groźbami. Kulminacją zdaje się być wówczas śledztwo prokuratorskie w sprawie nadużywania przez księdza wolności płynącej z ustaw PRL. Zostaje przesłuchany kilkanaście razy, raz natomiast aresztowany, uwolniony dopiero przez interwencje Kościoła. Pod wpływem napięcia psychicznego dały się znów we znaki kłopoty ze zdrowiem. Rozważał wyjazd z kraju. Tymczasem 13 października w drodze z Gdańska do Warszawy miał miejsce pierwszy zamach na jego życie, mianowicie upozorowany wypadek samochodowy. Ostatnią mszę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy odbył wówczas ostatni raz. 30 października 1984 roku podano do wiadomości publicznej informację o odnalezieniu w Wiśle zwłok ks. Popiełuszki. Został ofiarą działań aparatu bezpieczeństwa, historycy do dziś prowadzą nad tym pewien spór, nie ma jednak wątpliwości, że zabójstwo oprócz faktu politycznego, posiadało swoją genezę na szczytach ówczesnej władzy. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb, a zarazem manifestacja ludzi wiary, których zwycięstwo odbyło się również poprzez jego czyny. Mottem nauczania Jerzego Popiełuszki były słowa św. Pawła “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego 6 czerwca 2010 roku w Warszawie. Paweł Milcarek w książce „Jerzy Popiełuszko kapłan miłości” przybliża sylwetkę tego wspaniałego duszpasterza.

Ciekawostki o ks. Jerzym Popiełuszko

Telefon księdza Popiełuszki był na podsłuchu. 6 czerwca 2010 roku ogłoszono ks. Jerzego Popiełuszkę błogosławionym Kościoła katolickiego. Mówił ze specyficznym białoruskim akcentem, ponieważ pochodził z małej wsi na pograniczu z Białorusią. Był typem introwertyka stroniącego od ludzi. Decyzje o posłudze kapłańskiej powziął na studniówce. Do mieszkania Jerzego Popiełuszki aparat represji podrzucał artefakty w postaci broni, aminicji lub prasy podziemnej, by następnie oskarżyć księdza o posiadanie takowych. Rzecznik prasowy rządu, Jerzy Urban, wypowiadał się o mszach Popiełuszki używając terminu „seanse nienawiści”. Przed śmiercią zwykł żartować, że władza posadzi go na sto lat.

Cytaty ks. Jerzego Popiełuszki

„Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.”

„Mam zamiłowanie do tego zawodu.”

„Posadzą mnie na sto lat.” „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.”

„Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi”.

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat”.

„Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy”.