Projekty w roku szkolnym 2017/2018

Projekty w roku szkolnym 2017/2018

  • „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanej przez Komendę Wojewódzką w Krakowie

  • „Mały mistrz” – zajęcia sportowe, realizowane przez kolejne 3 lata z tą sama klasą (w tym roku klasa 2)

  • „Bon Kultury”- projekt edukacyjny realizowany w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, w ramach, którego odbywały się zajęcia: „Mieszaj, maczaj, maziaj”, „Audycje muzyczne”, w których udział brali uczniowie z klas specjalnych oraz z klasy 1

  • „Ogólnopolski Program Sportowy SKS”, w ramach którego dzieci mogły uczestniczyć w dodatkowych dwóch godzinach SKS w tygodniu

  • „Mleko z klasą” – Program jest wspólną inicjatywą polskich producentów mleka oraz firmy Tetra Pak. Zadaniem jest wypracowanie zdrowego nawyku picia mleka wśród dzieci. Inicjatywa „Mleko z klasą” wspiera unijny program dla szkół, za który w Polsce odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego

  • „Owoce w szkole” – Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania

  • „Akademia bezpiecznego Puchatka” klasa 1

  • „Ślady bohaterów” – Ludzie Solidarności

  • „Czyste powietrze – czysta sprawa” klasa 0

  •  „zaWODY dla AFRYKI” -projekt edukacyjny, który ma na celu, aby zwiększyć wśród uczniów w Polsce świadomość na temat znaczenia wody w życiu człowieka UNICEF Polska zdecydował się na rozpoczęcie nowej akcji edukacyjnej „zaWODY dla AFRYKI”. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. Projekt realizowany jest przez klasę czwartą.
Skip to content