Click to listen highlighted text!
„Otwarte dłonie dla AUTYZMU”
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu wyjątkowo w tym roku rozpoczął znamienity gość Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ludomir Handzel, który wraz z Dyrektorem Wydziału Edukacji i Wychowania Panią Iloną Kronenberger, Dyrektorem Fundacji MADA Panią Jadwigą Krzeszowiak oraz Gospodarzem uroczystości Panią Dyrektor Haliną Stanek przecięli wstęgę rozpoczynając tym samym wernisaż prac plastycznych naszych wspaniałych uczniów z klas autystycznych. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie pedagogów specjalnych, którzy wspólnie z uczniami tworzyli te piękne dzieła i przygotowali ich do tego wydarzenia.
Obecni na wernisażu zaproszeni goście: Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ludomir Handzel, Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Pani Ilona Kroneberger, Gospodarz i Organizator tego wydarzenia Dyrektor Szkoły Pani Halina Stanek oraz Wicedyrektor Szkoły Pani Dorota Bębenek, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze Pani Bogumiła Kałużny, Dyrektor Fundacji MADA Pani Jadwiga Krzeszowiak, Czcigodny Ksiądz Prałat Stanisław Świderski, Czcigodny Ksiądz Proboszcz Eugeniusz Mrożek, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jan Reszkiewicz, Koordynator ds wdrażania programów dla osób niepełnosprawnych Pani Agata Łopalewska oraz szanowni Rodzice z rodzinami wzięli udział w licytacji wystawionych prac.
Licytację poprowadził DJ Bigos – Pan Lech Zwoliński, który charytatywnie zaangażował się w całą aukcję. Na wydarzeniu był obecny również gość specjalny Mgr Mors, któremu sztuka dzieci autystycznych nie jest obca.
Dyrektor Pani Halina Stanek podziękowała włodarzom Miasta Nowego Sącza: Panu Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi oraz Pani Wceprezydent Magdalenie Majce za to, że zawsze mają otwarte serce i dłonie dla naszej szkoły a szczególnie dla naszych uczniów z klas autystycznych. Podziękowania skierowała również do pedagogów specjalnych za trud i ogrom pracy włożony w edukację dzieci oraz za przygotowanie tak ważnego wydarzenia. Słowa uznania otrzymali również rodzice a szczególnie Pani Anna Sułkowska oraz Pani Emma Waśko za współorganizację oraz poprowadzenie uroczystości.
Skip to content Click to listen highlighted text!