Click to listen highlighted text!

Biblioteka

BIBLIOTEKA

Procedury korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 6 obowiązujące od 25 maja 2020 roku

1. Godziny otwarcia dla czytelników

2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk.
3. W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden czytelnik. Pozostali czytelnicy proszeni będą o czekanie na zewnątrz, w wyznaczonym miejscu, przy zachowaniu bezpiecznej od siebie odległości (min. 2 m)
4. Czytelnia i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników.
5. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
6. Wszystkie zwrócone książki poddawane są 3-dniowej kwarantannie. Sprawi to, że zbiory będą całkowicie bezpieczne.

W szkole jest prowadzona biblioteka szkolna jako główne źródło informacji. Jest to centrum dydaktyczne – medioteka – gromadząca i udostępniająca wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiająca pracę uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele na podstawie legitymacji służbowych.


Biblioteka szkolna służy:

 • Realizacji programów nauczania i wychowania
 • Edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży
 • Realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów
 • Kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
 • Doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
 • Popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • Popularyzowaniu wiedzy o regionie (w miarę możliwości)

Lokal biblioteki składa się z jednego dużego pomieszczenia, w którym na regałach znajdują się zbiory biblioteczne oraz jest wyznaczony kącik czytelniczy.
Zbiory – biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • Wydawnictwa informacyjne
 • Podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli
 • Lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania
 • Lektury uzupełniające do języka polskiego
 • Lekturę popularnonaukową i naukową
 • Wybrane pozycje literatury pięknej
 • Wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, szczególnie dotyczące regionu
 • Podstawowe wydawnictwa z psychologii,filozofii,socjologii,pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania
 • Materiały audiowizualne i medialne

Lektury do języka polskiego ułożone alfabetycznie według klas, księgozbiór podręczny – na wydzielonych regałach.

Szkolna biblioteka posiada 4 komputery m. in. do dyspozycji uczniów, które pozyskała dzięki unijnemu projektowi „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Lektury do języka polskiego ułożone alfabetycznie według klas, księgozbiór podręczny – na wydzielonych regałach.

Szkolna biblioteka posiada 4 komputery m. in. do dyspozycji uczniów, które pozyskała dzięki unijnemu projektowi „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Lektury do języka polskiego ułożone alfabetycznie według klas, księgozbiór podręczny – na wydzielonych regałach.

Szkolna biblioteka posiada 4 komputery m. in. do dyspozycji uczniów, które pozyskała dzięki unijnemu projektowi „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Skip to content Click to listen highlighted text!